Your cart
Close Alternative Icon
Shop Noro Shop Noro
01 Yokkaichi
01 Yokkaichi
02 Akitakata
04 Tsushima
08 Fukioka
09 Shinjo
12 Hamada
18 Otawara

Noro Miyabi

$40.00

65% Wool, 35% Cashmere 16-20 stitches/4 inches on US 8 (5mm)-US 9 (5.5mm) 272 yds/100g