Noro Uchiwa

Color 07
01 Tokyo
02 Kumamoto
04 Nagano
06 Marugame
07 Asahikawa
09 Matusmoto
10 Sapporo
11 Takayama
08 Kusatsu
12 Kofu
15 Chiryu
16 Mitaka
19 Tsugara
21 Taito
6 items left

dk weight 550 yards 50% Cotton

30% Viscose

20% Silk