Free shipping on all domestic orders over $125

0

Your Cart is Empty

Noro Asaginu

69% linen 30% Washi paper 1% polyamide
Color
01 Gofun
02 Nureba
03 Hai-ao
04 Sora
08 Kihada
09 Shu
12 Sekichiku
14 Aoni
15 Kare
16 Kuro-tobi
18 Shojyo-hi
19 Tetsu-kon
20 Tutuji
21 Ruri
22 Ume-mura
23 Hanada